Sale!

Cosan Na Gealai – Senior Infants Skills Book

by Gill

Original price was: €13.95.Current price is: €12.56.

In Stock

0.00
  • Options Price: 0.00
  • Product Price: 12.56
  • Total: 0.00
Secure Payment
100% Secure Payment
Fast Processing
Within 3 Working Days
Full Refund
Within 14 Days

Description

Is Clár Gaeilge úrnua spraíúil idirghníomhach é Cosán na Gealaí atá ailínithe go hiomlán le Curaclam Teanga na Bunscoile.
Gheofar sa Leabhar Scileanna gníomhaíochtaí a thacóidh le gach cuid den chlár. Is cur chuige téamach é ina bhfuil naoi n-aonad oibre, ionas gur féidir na trí shnáithe – an Léitheoireacht, an Scríbhneoireacht agus an Chaint – a thabhairt le chéile ar shlí chiallmhar.

Is iad seo a leanas na codanna eile de chlár Cosán na Gealaí do na Naíonáin Shóisearacha:
9 leabhar bheaga ficsin

9 leabhar bheaga neamhfhicsin
9 leabhar pictiúr* áille Gaeilge
Leabharlann Dhigiteach* chuimsitheach:
9 bPóstaer Cainte
9 gComhrá
Cluichí fónaice agus foclóra
Dánta, rannta agus amhráin
R-leabhair idirghníomhacha de na leabhair léitheoireachta le fuaim
Acmhainní in-íoslódáilte lena n-áirítear:
–Stáisiúin Aistear
– Ábhair litearthachta inchlóite
–Smaointe agus bileoga oibre maidir le difreáil
–Ábhair thacaíochta don Mheasúnú
Leabhar Pleanála agus Acmhainní an Mhúinteora*, lena n-áirítear:
Foramharc bliantúil agus pleananna coicísiúla mapáilte le Curaclam Teanga na Bunscoile
Pleananna Míosúla
Ceachtphleananna mionsonraithe do gach cuid den chlár

ISBN: 9780717192977