Sale!

GAEILGE Allons-y 2 Textbook & Mon Chef d’oeuvre

Original price was: €24.95.Current price is: €22.46.

In Stock

0.00
 • Options Price: 0.00
 • Product Price: 22.46
 • Total: 0.00
Secure Payment
100% Secure Payment
Fast Processing
Within 3 Working Days
Full Refund
Within 14 Days

Description

Note: This is the Irish language school edition of Allons-y 2 for Junior Cycle French. Click here to purchase the version taught through English.

Allons-y 2 – Fraincis na Sraithe Sóisearaí: An Dara agus an Tríú Bliain

Déanann Allons-y 2 don Dara agus don Tríú Bliain forbairt ar Allons-y 1 maidir le cumas cumarsáideach, feasacht teanga, eolas soch-chultúrtha agus feasacht idirchultúrtha, chun cuspóirí chúrsa Fraincise na Sraithe Sóisearaí a bhaint amach.

Na hábhair in Allons-y 2:

Téacsleabhar

 • R-leabhar dea-mhéine
 • Tá topaicí coitianta leagtha amach go réidh is go héasca, ar shlí a leagann dúshraith síos do scoláirí chun cumarsáid a dhéanamh agus iad féin a chur in iúl
 • Is de réir téamaí a leagtar na caibidlí amach. Tosaíonn gach caibidil le mianta foghlama agus imlíne ar na príomhthopaicí, pointí gramadaí agus eolas cultúrtha
 • Déantar coincheapa a dhaingniú trí chleachtaí comhtháite éisteachta, léitheoireachta, cainte agus scríbhneoireachta
 • Boscaí gramadaí a sheasann amach ar an leathanach agus a mbíonn tascanna agus cleachtaí ina ndiaidh
 • Boscaí Des Mots Clés le haird a tharraingt ar fhocail agus ar fhrásaí nua
 • Retenez ! a chuireann eolas tábhachtach i láthair chomh maith le leideanna a chothaíonn an fheasacht teanga
 • I ndiaidh na n-eochairthopaicí, bíonn tástálacha féinmheasúnaithe a chabhróidh le scoláirí súil a choinneáil ar a ndul chun cinn
 • Le dossier francophone chun feasacht idirchultúrtha agus eolas ar an tsochaí agus ar an gcultúr a chothú le heolas maidir le sainchomharthaí, bia agus traidisiúin tíortha francophone ar fud na cruinne
 • Tá leathanaigh Resumé i ndeireadh gach caibidle ina bhfuil cleachtaí chun foclóir agus coincheapa nua a dhaingniú
 • Le texte authentique, a úsáideann téacsanna dílse chun topaicí a chur i gcomhthéacs, mar shampla ailt, póstaeir, grafaicí eolais, léirmheasanna agus comharthaí

Mon chef d’œuvre

Spás inar féidir le scoláirí:

 • A gcuid ‘máistirphíosaí’ féin a chruthú i bhformáidí traidisiúnta agus digiteacha
 • Machnamh agus measúnú a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus straitéisí foghlama a aithint
 • Tascanna scafláilte a chur i gcrích agus scileanna a fhorbairt i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe