Sale!

Mata Meabhrach 2

4.41

Due Shortly

0.00
  • Options Price: 0.00
  • Product Price: 4.41
  • Total: 0.00
Secure Payment
100% Secure Payment
Fast Processing
Within 3 Working Days
Full Refund
Within 14 Days

Description

Sa tsraith seo, Mata Meabhrach, tugtar deis do dhaltaí a dtuiscint ar choincheapa matamaitice a bhuanú agus a threisiú, trí thabhairt faoi chleachtaí meabhairuimhríochta. Clúdaítear cúig shnáithe an churaclaim sna cleachtaí seo.
Ag bun gach trialach, marcáladh an dalta an scór a aimsíodh sa triail sin. Ar chúl an leabhair, cuirtear Tábla Torthaí ar fáil inar féidir leis an dalta féin scóir a t(h)rialacha a thaifead. Ar an gcaoi seo, beidh dul chun cinn an dalta le feiceáil go soiléir.