Sale!

Samhlaiocht – Leaving Cert Higher Level includes workbook

by Gill

33.71

In Stock

0.00
  • Options Price: 0.00
  • Product Price: 33.71
  • Total: 0.00
Secure Payment
100% Secure Payment
Fast Processing
Within 3 Working Days
Full Refund
Within 14 Days

Description

Published: 2017

ISBN: 9780717155989

Ag treorú dhaltaí Ardteistiméireachta Gaeilge (ardleibhéal) le hardtorthaí a bhaint amach

Cur chuige comhtháite téamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigirí
Rannóg ar leith don Litríocht Bhreise ina bhfuil nótaí ar An Triail agus A Thig Ná Tit Orm
Téacsanna agus ceisteanna tráthúla, ar nós na gceann a bhíonn sna scrúduithe féin, sna rannóga Léamhthuisceana
Ábhar cainte comhtháite agus tosaíocht tugtha dó i ngach aonad
Cleachtaí cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrúdaithe
Aonad faoi leith ina bhfuil comhairle, nótaí agus leideanna faoi gach gné den scrúdú
Nótaí mionsonraithe d’fhilíocht, phrós agus aistí an chúrsa; san áireamh anseo tá meabhairmhapaí, achoimrí físiúla ar na scéalta, eagraithe grafacha agus freagraí samplacha
Deiseanna don taighde neamhspleách, obair bheirte, obair ghrúpa agus don fhéinmheasúnú
Caibidil chuimsitheach gramadaí