Sale!

Seoid Ordinary Level

by Edco

15.53

Out of Stock

Secure Payment
100% Secure Payment
Fast Processing
Within 3 Working Days
Full Refund
Within 14 Days

Description

Published: 2011

Features: Trialacha Eisteachta, Scileanna agus Scileanna Foclora don Teastas Soisearach

Bunaithe ar riachtanais na cluastuisceana agus na béaltrialach roghnaí de chuid churaclam an Teastais Shóisearaigh. Cuirfidh sé le scileanna teanga na ndaltaí (éisteacht, labhairt agus scríobh) trína bhfoclóir a shaibhriú, agus trína scileanna cumarsáide a fhorbairt. Tá 20 cluastuiscint ann chun na daltaí a ullmhú don scrúdú. Tá na ceisteanna samplacha ag teacht le scrúdú an Teastais Shóisearaigh ó thaobh ábhair, leibhéil agus leagan amach de. Cuirtear rannóga foclóra struchtúrtha ar fáil sa leabhar. Cuirtear freagraí eiseamláireacha don tsraith pictiúr agus do na rólghníochtaí sa bhéaltrialil roghnach nua ar fáil. Tá rogha béaltrialacha samplacha anseo freisin. Dlúthdhiosca an dalta saor in aisce: 20 cluastuiscint agus roinnt béaltrialacha samplacha Pacáiste an mhúin teora saorin aisce: 20 cluastuiscint agus script don dlúthdhiosca