Sale!

Turas 2 Pack – 2nd Edition

25.60

In Stock

0.00
  • Options Price: 0.00
  • Product Price: 25.60
  • Total: 0.00
Secure Payment
100% Secure Payment
Fast Processing
Within 3 Working Days
Full Refund
Within 14 Days

Description

The Turas 2 (2nd Edition) textbook for Junior Cycle Irish Ordinary Level. Package includes Portfolio and Activity book.

Ceachtanna úra beomhara a spreagfaidh scoláirí chun foghlama.
Clúdaítear litríocht ón Liosta Téacsanna Ainmnithe ar bhealach cruthaitheach agus cuimsitheach.
Ábhair ón bhfíorshaol atá suas chun dáta agus curtha i láthair go soiléir.
Téacsanna tarraingteacha a spreagfaidh scoláirí chun cainte.
Tascanna éisteachta agus scríofa a threoróidh agus a thacóidh leis an bhfoghlaim.
Cur chuige struchtúrtha scafláilte i gcleachtaí léitheoireachta, scríofa, éisteachta agus cainte.
Béim ar phríomhscileanna na Sraithe Sóisearaí – ag obair le daoine eile san áireamh – sna gníomhaíochtaí agus sna tascanna.
Béim ar an bhféinmheasúnú tar éis topaicí tábhachtacha chun cabhrú le scoláirí monatóireacht a dhéanamh ar a gcuid dul chun cinn.
Cleachtaí athbhreithnithe i rith agus ag deireadh gach caibidle.
Ceachtanna gramadaí suite i gcomhthéacs réadúil chomh maith le Treoir Ghramadaí atá éasca a thuiscint ar chúl an leabhair.
Míreanna cultúir a nascfaidh an pobal teanga leis an seomra ranga agus a chabhróidh leis an scoláire na scileanna cuí a fhorbairt do na MRBanna.
Cuir i láthair shamplacha chun cabhrú le scoláirí ullmhú dá gcuid MRBanna.
Go leor cleachtaí breise ar fáil sa chaibidil ‘Ábhar Breise’.