Ag Ceangal Liom B - Senior Infants - €8.01 : SchoolBooksDirect: 10% Off Primary & Secondary School Books
Ag Ceangal Liom B - Senior Infants

Ag Ceangal Liom B - Senior Infants
larger image
Starting at: €8.90
Sale: €8.01
Save: 10.0% off
Add to Cart:

Description:
Sraith leabhair atá anseo do Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang 1 agus Rang 2 le idir 60-65 leathanach i ngach leabhar. 

In ‘Ag Ceangal Liom A’ do na Naíonáin Shóisireacha, déantar cleachtadh ar na bunlitreacha amháin agus scríobhtar iad i bhfocail shimplí chomh maith.

In ‘Ag Ceangal Liom B’  do na Naíonáin Shinsireacha, dírítear isteach ar na cinnlitreacha chomh maith le dul siar a dhéanamh ar na bunlitreacha a déanadh in ‘Ag Scríobh Liom A.’

In ‘Ag Ceangal Liom C’ do Rang 1 déantar a thuilleadh cleachtaidh ar na bun agus cinnlitreacha agus iad a scríobh i bhfocail.

In ‘Ag Ceangal Liom D’ do Rang 2 déantar na bun agus cinnlitreacha a chleachtadh in abairtí, seanfhocail, rabhlóga agus tréanna.
Please Choose:
Covered: