Sale!

Gniomhaiochtai Eisteachta

14.20

In Stock

0.00
  • Options Price: 0.00
  • Product Price: 14.20
  • Total: 0.00
Secure Payment
100% Secure Payment
Fast Processing
Within 3 Working Days
Full Refund
Within 14 Days

Description

ISBN: 9781864006803

Published: 2014

ISBN: 9781899162246

Ranganna 1 agus 2 scoileanna Ián-Ghaeilge agus Gaeltachta Ranganna 4 ar aghaidh i scoileanna T2
ceann de cheithre shnáthc an churaclaim Ghaeilge is ea scil na hÉisteachta
leanann an páiste treoracha an mhúinteora trí éisteacht go cúramach
tá scil na cainte comhtháite le scil na héisteachta
billeoga inchóipeála don mhúinteoir sa leabhar
billeog mheasúinaithe donpháiste ag deireadh an leabhair
forbraíonn an áis seo scileanna éisteachta an pháiste trí ghrádú na ngníomhaíochtaí
baineann an páiste taitneamh as an ngníomhaíocht agus foghlaimionn sé/sí trí ghníomhú.